ใจประสานใจ “Radee Nails & spa”

18 – 19 กันยายน เรามีกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน และ มุ่งเน้นที่จะส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *